Политика за личните данни

Йон компютърс ООД като собственик на www.ioncomputers.bg, е регистриран Администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни с  номер на удостоверение № 254009, издадено на 05.03.2013г.

 

1. Избор за начин на ползване на личната Ви информация:

Потребителите на сайта www.ioncomputers.bg доброволно оставят личните си данни. Йон компютърс ООД уважава неприкосновеността на тези данни. В сайта не се събира лична информация без съгласието на собственика и.Тази информация се използва единствено, за да предоставим предлаганите в сайта услуги и да удостоверим конкретната самоличност при влизане в системата.

  • Получените лични данни, които се съхраняват при нас, могат да бъдат редактирани по всяко време от лицето, за което се отнасят. За целта е необходимо само да влезне в своя профил в www.ioncomputers.bg и да направи промените, които желае.
  • Потребителите на сайта също така имат възможност да откажат съхраняването на тяхната лична информация, след като същата е вече използвана. За целта е достатъчно да се свържат с нас и да заявят това свое желание.

2. Предоставяне на данните на третата страна.

Йон компютърс ООД не продава, заема или предоставя на трети страни списъците с данни на нашите потребители и клиенти, освен когато това не е:

  • предвидено в нормативен акт;
  • свързано със защита живота и здравето на физическото лице, за което се отнасят;
  • в изпълнение на задача в защита на обществен интерес.

Е-mail адресът се администрира и записва като лични данни, с цел измерване на клиентско удовлетворение и с конкретни бизнес цели, срещу които може да изпратите възражение на нашите адреси. Вашият е-mail адрес се съхранява от Pazaruvaj (Online Comparison Shopping Kft. H-1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) като администратор на данни, с цел проучвания и чрез помощта на въпросници.

 

3. Данни за трафика.

Всеки път, когато посетител влезе в уебсайта, може да бъде събирана информация, която включва име на домейна / IP адрес, референтен URL, браузър и платформа, време на ползване на уебсайта, страници, които са били отворени, какво е било търсено, както и други подобни параметри. Данните се събират автоматично от сървъра или чрез тракери на външни доставчици на подобни услуги, като например google.com/analytics, Search.bg, Tyxo.com, но неизчерпваща се с тях. Тази статистика се използва, за да ни помогне да подобрим работата на нашия уебсайт. Съвкупната информация за трафика може да бъде споделена с потенциални рекламодатели, фирми, които правят проучвания и бизнес партньори за демографски цели. Когато информацията се използва в тази съвкупна форма, никой не може да Ви идентифицира или да се свърже с Вас.

 

4. Бисквитки (cookies).

Cookies са данни, които нашият уебсайт изпраща на Вашия браузър, който след това съхранява тази информация във Вашата система. Cookies позволяват на нашия уебсайт да „запомни” информацията за Вашите предпочитания или до излизането Ви от прозореца на браузера, който ползвате в момента (при временни cookies), или до момента, в който Вие деактивирате или изтриете тези cookies. Много потребители предпочитат да използват cookies, за да им помогнат да навигират в уебсайта, колкото е възможно по-равномерно и без прекъсване.

Трябва да знаете, че cookies не съдържат повече информация, отколкото Вие предложите, и те не могат да „нахлуят” във Вашия твърд диск и да върнат на изпращача Вашите лични данни или друга информация от компютъра Ви.

Екипът на Йон компютърс ООД използува бисквитките по отговорен начин, за да помага на нашите посетители, а не да ги шпионира, а именно:

  • да идентифицира компютъра, от който се извършва достъпа;
  • да разпознава и обслужва потребителите по-добре;
  • да подобрява съдържанието и навигацията в сайта;
  • да проучва потребителския интерес;
  • да избягва многократното въвеждане на едни и същи данни от посетителите на сайта ни (когато това се налага).

5. Идентификация.

В сайта потребителите се идентифицират по техния e-mail адрес (Потребителско име) и Парола, избрани от тях при първоначалната им регистрация. Тези данни не се съхраняват в компютъра на потребителя, предвид възможното му използване от повече хора. Легитимирането на всеки посетител (когато това е необходимо) става чрез въвеждането на гореспоменатите данни.

 

6. Използване на електронна поща.

Нашият екип комуникира с потребителите на сайта по електронна поща ИЛИ телефон. Различни поръчки или запитвания, извършени в сайта от страна на потребителите, могат да бъдат потвърждавани чрез използване на електронни съобщения до същите. Можем да запазим водената с потребители на сайта кореспонденция, за да подобрим нашите продукти, услуги и уебсайт.

 

7. Опазване на конфиденциалността.

Йон компютърс ООД гарантира пълна конфиденциалност на личните данни. Личната информация на всеки потребител няма да бъде публикувана никъде в прав текст, освен ако той изрично не е разрешил това.

От своя страна потребителите на сайта носят пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от упълномощено от него трето лице.

 

8. За какъв срок ще съхраняваме Вашите лични данни

Ние ще запазим Вашите лични данни за период от време, който е необходим за спазване на приложимите закони и подзаконови нормативни актове, за изпълнение на нашите Договори с Вас и публични институции, като, но не само НОИ, в съответствие с оперативни изисквания, и улесняване на управлението на взаимоотношенията с клиентите. Например, информация относно кредитополучател се съхранява за срока на договорните отношения и 10 години след края на договорното правоотношение и т.н.

 

9. Какви права имате и как може да упражните?

В съответствие с приложимите разпоредби имате следните права: на достъп: можете да получите информация, свързана с обработката на Вашите лични данни, както и копие от такива лични данни; на коригиране: когато считате, че Вашите лични данни са неточни или непълни, можете да поискате такива лични данни да бъдат съответно променени; на изтриване: можете да поискате изтриването на личните Ви данни, доколкото това е разрешено от закона; на ограничаване: можете да поискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни, освен ако това би противоречало на наше правно задължение; на възражение: можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни на основания, свързани с конкретната Ви ситуация. Имате абсолютно право да се противопоставите на обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, което включва профилиране, свързано с такъв директен маркетинг; да оттеглите вашето съгласие: когато сте дали съгласието си за обработка на Вашите лични данни, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време; Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на данните на субекта, основано на даденото от него съгласие преди оттегляне му и на обработка основаваща се на друго правно основание; на преносимост на данни: когато имаме законово основание и е технически осъществимо, данните Ви може да бъдат прехвърлени на трета страна; да подадете жалба до компетентния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни;

 

В случаите, в които с цел сключване или изпълнение на договор, Вие сте бил обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, Вие имате право ако сметнете за необходимо, да изразите гледната си точка, да оспорите това наше решение, като и да поискате човешка намеса в разглеждането му.

 

Ако искате да упражнявате посочените по-горе права, моля изпратете писмо или електронна поща на следния адрес: гр. София, ж.к. Дружба 2, бл. 286, магазин 4.1 и на е-mail: [email protected] или на нашата страница https://www.ioncomputers.bg. Моля, имайте предвид, че може да е необходима допълнителна проверка за Вашата идентификация.

 

10. Как да се свъжете с нас?

Ако имате въпроси, свързани с използването на Вашите лични данни съгласно настоящото Информационно известие, моля свържете се с нашия служител по защита на данните гр. София, ж.к. Дружба 2, бл. 286, магазин 4.1 и на е-mail: [email protected]

 

11. Как можете да подадете жалба?

За България, компетентен орган е Комисията за защита на лични данни: Бул. Цветан Лазаров, № 2, 1592 София, Tel. +359 2 915 3580; Fax +359 2 915 3525; e-mail: [email protected] Website: http://www.cpdp.bg/

Настоящата информация е актуализирана на 20 април 2018 г.