Рекламации
 
ВРЪЩАНЕ НА СТОКА
 
1. Съгласно чл.52 ал.1 и ал.2 от ЗЗП, потребителят има правото да уведоми Йон компютърс ООД в писмен вид, чрез писмо или имейл, като трябва да изпрати неговото име, географски адрес и ако има такива, телефонен номер и електронен адрес, че се отказва недвусмислено от покупка без да дължи неустойка и без да посочва причина, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на продукта (чл. 50 от ЗЗП) или в случай на представяне на услуги - от датата на сключване на договора.
 
2. При връщането на продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, показва следи от износване, драскотини, охлузвания, токов удар, без аксесоари, без гаранция, Йон компютърс ООД си запазва правото да реши какъв процент ще намали от цената, която се връша на клиента.
 
3. Съгласно законното право при връщане на продукта съгласно чл. 54, възстановяването на стойността, ще бъде в рамките на 14 дни. Начините на възстановяване на парите са следните:
Плащания, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането.
Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банков път на сметка предоставена от клиента, ако е юридическо лице, задължително фирмена сметка.
Плащанията по лизингови схеми –  след прекратяване на договора за потребителски кредит и преизчисляване на вноските по кредитите – по банковата сметка, от която са постъпвали сумите за вноските по кредита или по друг начин, определен от банката, отпуснала кредита.
 
4. Потребителят можете да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. (https://www.ioncomputers.bg/content/12-reklamacii)
 
За да спази срока за отказ от договора, потребителят е достатъчно да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора/покупка, като използва стандартния формуляр за упражняване правото на отказ от договор - Приложение 6 от ЗЗП към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4: